درباره ما

شماها

 

مدیر مسئول: احمد نجمی

تحریریه:  حسن اجرایی، حامد آقاجانی، مهدی بهرامی، حامد احسان‌بخش، علی مجاهد، عطیه کشتکاران، رضوان خسروی، آزاده رهجو، سایه‌ ساروی، مظاهر محمودی
گرافیک و فلش: حسین نخلی، سید مهدی موسوی
طراح لوگو: سید علی اکبر موسوی اعظم
مدیر هنری: مظاهر محمودی
برنامه‌نویس: مهدی بهرامی
با قدرت: Movable Type 4